logo ČES
 

O nás


Česká ergonomická společnost (ČES)

Česká ergonomická společnost (ČES) je dobrovolné a nezávislé odborné sdružení fyzických osob, jehož posláním je podporovat rozvoj ergonomie a její uplatnění v praxi. Sdružuje odborníky zabývající se rozvíjením a uplatňováním ergonomie v různých oblastech života a práce, s cílem přispět k humanizaci lidské činnosti a optimalizaci vztahů mezi schopnostmi člověka a podmínkami pro jeho činnost a spolupracuje s jinými organizacemi, které mají podobné zaměření (cíle).

Česká ergonomická společnost (ČES):

Činnost ČES se řídí stanovami schválenými MV ČR ze dne 22. 7. 2002 pod č. j. VSP/1 – 165/90-R.