logo ČES
 

O nás

Členství

Základní informace

Česká ergonomická společnost se skládá z členů řádných a členů čestných.

Řádným členem může být osoba, která uplatňuje ergonomii v rámci své pracovní činnosti a splňuje nejméně dva z následujících požadavků:
- odpovídající odborné vzdělání;
- odbornou praxi v ergonomii, minimálně 2 roky;
- odborné publikace nebo jiné prokazatelné výsledky.
Přijetí za člena schvaluje předsednictvo na doporučení dvou členů ČES.
Více informací o podmínkách členství najdete ve Stanovách ČES (PDF; 37,2 kB).

Předsednictvo ČES

Výsledky voleb do předsednictva ČES

Dne 30.6.2010 byly ukončeny volby do předsednictva ČES. Potvrdilo se, že elektronická volba je efektivnější než volba na schůzi, kde se může dostavit jen omezený počet členů. Hlasovalo celkem 35 členů ČES.

Výsledky voleb do předsednictva ČES (DOC; 39 kB)

Členové ČES

Členové ČES (PDF; 33,7 kB)

Členské příspěvky

Pracující členové ČES přispívají 350 Kč, ostatní 250 Kč. Příspěvky se platí pokud možno do konce května daného roku, buď složenkou nebo převodem z účtu. 
Údaje jsou následující:

Majitel účtu:   Česká ergonomická společnost, z.s., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Číslo účtu/kód banky:   6121399/0800
Variabilní symbol:   je uveden v přiloženém seznamu členů ČES, je velmi důležitý pro jednoznačnou identifikaci plátce příspěvku!
Konstantní symbol:   0308
V seznamu členů v následující příloze je uveden variabilní symbol každého člena ČES

Variabilní symboly členů ČES (PDF; 36,5 kB)
Přehled vydaných osvědčení s datem platnosti (PDF; 37 kB)

Přihláška ke členství

Přihlášku (DOC; 94,5 kB) si, prosím, stáhněte k vyplnění a po podpisu ji odešlete na adresu:
Česká ergonomická společnost, z.s.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 - Nové Město

Před podpisem si, prosím, řádně prostudujte Stanovy ČES (PDF; 37,2 kB).

O přijetí za člena budete vyrozuměni na Vámi uvedeném e-mailu.