English

l. ročník mezinárodní odborné konference
BEZPEČNOST PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA 2016

12. - 13. října 2016

HOTEL DAP***
Vítězné náměstí 4/684, 160 00 Praha 6

pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí
a
Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Základní informace

Hlavní témata:

Pořadatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Organizační partner: Omnimedia s.r.o.

Odborní partneři: Státní úřad inspekce práce, Státní zdravotní ústav, Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické; Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinské univerzity v Žilině (Slovensko); Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava; Centralny Instytut Ochrony Pracy – Panstwowy Instytut Badawczy (Polsko); Institute of Occupational Medicine (Velká Británie); Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (Německo); Česká ergonomická společnost, z.s.; Alevia s.r.o.

Vědecký výbor:
RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Mgr. Ing. Rudolf Hahn – Státní úřad inspekce práce
MUDr. Vladimíra Lipšová – Státní zdravotní ústav
Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. – Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické
Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. – Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
Ing. Lucie Sikorová, Ph.D. – Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., – Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko
Ing. Katarína Hollá, PhD., – Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko
Dr. Ulrike Bollmann – Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), Německo
Prof. Danuta Koradecka, Ph. D., D. Med. Sc. – Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy (CIOP - PIB), Polsko
Dr. Joanne Crawford – Institute of Occupational Medicine (IOM), Velká Británie

Generální partner: Ecophon

Další partneři: Pražská energetika, a. s., Nábytek VASA spol. s r.o., Alba CR spol. s r.o.

Mediální partneři: Časopis Bezpečnost a hygiena práce - Wolters Kluwer, a. s., oborový portál BOZPinfo.cz

GENERÁLNÍ PARTNER DALŠÍ PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ORGANIZÁTOŘI ZÁŠTITA ODBORNÍ PARTNEŘI