Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Kontakty

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
tel.: 221 015 811, fax: 224 238 550
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka: yi6jvet


Ředitel VÚBP, v.v.i.

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
tel.: 221 015 845
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vědecký tajemník a zástupce ředitele

PhDr. David Michalík, Ph.D.
tel.: 733 650 029, 221 015 843
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Sekretariát ředitele (SŘ)

Klára Malme
tel.: 224 214 376, 221 015 844
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Útvar personálních a vnitřních věcí

Hana Šorelová
tel.: 221 015 847
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Útvar ekonomický a správní

Kamila Myšková
tel.: 224 228 315
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Autorizovaná osoba 235 (AO 235)

 • Posuzování shody osobních ochranných prostředků podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb.
 • Vedení databáze certifikovaných OOP
 • Centrum technické normalizace
 • Poradenství

Ing. Karel Škréta
tel.: 224 211 426
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Zkušební laboratoř č. 1040 (VÚBP-ZL č. 1040)

 • Zkoušení osobních ochranných prostředků

Ing. Junona Böswartová
tel.: 221 015 830
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Zkoušení dočasných stavebních konstrukcí (lešení a jejich součásti, žebříky, apod.)

Ing. Marie Bukovská
tel.: 221 015 895
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Certifikační orgán na výrobky č. 3068 (VÚBP-COV č. 3068)

 • Certifikace osobních ochranných prostředků jako podklad pro autorizaci

Mgr. Milena Vlčková
tel.: 221 015 841
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Oddělení analýz a prognóz (OAP)

 • Operační výzkum v oblasti pracovní úrazovosti, pracovní neschopnosti, kvality pracovního života, nákladů a ztrát a právních aspektů BOZP, přípravy právních předpisů se vztahem k BOZP, úrovně a vývojových trendů BOZP a jejich vliv ve společnosti,
 • Tvorba nástrojů podporujících realizaci a prosazování politiky bezpečnosti práce v malých, středních a velkých podnicích
 • Znalecká činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Odborné poradenství, konzultační a informační činnost
 • Vedení statistik a udržování dat v oblasti pracovní úrazovosti
 • Analýzy příčin pracovní úrazovosti, neschopnosti a nehodovosti, koordinaci výsledků statistik a analýz a zdokonalování statistických metod sledování v oblasti pracovních úrazů a pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, nemocí z povolání a nehod
 • Prognózování vývoje vybraných ukazatelů úrovně BOZP v závislosti na ekonomicko-sociálních změnách
 • Plnění úkolů dle požadavků Eurostatu
 • Monitorování stavu a vývoje BOZP

Ing. Lenka Svobodová
tel.: 221 015 870
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Oddělení prevence rizik a ergonomie (OPRE)

 • Výzkumná a odborná činnost při řešení úkolů vyplývajících z koncepce výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Komerční služby v oblasti prevence rizik, průmyslové bezpečnosti, ergonomie, pracovní psychologie atd.
 • Vzdělávací, výcviková a konzultační činnost ve zmíněných oblastech.
 • Odborné analytické, výzkumné práce a komerční práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kultury práce, vlivu pracovních podmínek a pracovního prostředí na zdraví člověka, spolehlivosti a produktivity výkonu člověka a psychologie práce.

Mgr. et Mgr. Josef Senčík
tel.: 221 015 867
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Národní informační, vzdělávací a osvětové středisko (NIVOS)

 • Vzdělávání v BOZP a PO: kurzy, semináře, přednášky
 • Publikace k zajištění BOZP
 • Poradenství
 • Propagace BOZP
 • Zajištění provozu a rozvoje oborového portálu BOZPinfo.cz (http://www.bozpinfo.cz)
 • Knihovna VÚBP: rešeršní, výpůjční, virtuální, reprografické a digitalizace, referenční a poradenské služby
 • Studovna knihovny

paní Hana Hlavičková
tel. + fax: 224 210 494
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář pro region Moravy

 • Tvorba a zajištění vzdělávacích akcí k tématům BOZP a PO dle konkrétních požadavků subjektů veřejného a soukromého sektoru v daném regionu
 • Poradenská a konzultační činnost

PhDr. David Michalík, Ph.D.
tel.: 733 650 029, 221 015 843
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH)

 • Plnění úkolů státní správy podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií (tzv. Evropská direktiva SEVESO), ve znění pozdějších předpisů

Ing. Martina Pražáková
tel.: 224 212 684, 221 015 886
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz