Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Informační a osvětové materiály k pracovněprávní problematice v češtině, ukrajinštině, polštině, bulharštině, rumunštině, vietnamštině, němčině a angličtině

Česky

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE

PDF icon Vznik a změny pracovního poměru

PDF icon Poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách

PDF icon Odměňování za práci a odměna z dohod

PDF icon Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas a dovolená

PDF icon Překážky v práci

PDF icon Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu

PDF icon Vysílání pracovníků zaměstnavatele, který sídlí mimo Českou republiku, k výkonu práce do České republiky

PDF icon Skončení pracovního poměru

PDF icon Agenturní zaměstnávání

PDF icon Kompetence orgánů inspekce práce

PDF icon Rovné zacházení na pracovišti

PDF icon Ochrana osobních práv zaměstnanců a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele

Ukrajinsky / Ukrainian

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / Загальна інформація для іноземців про трудо-правові приписи у Чеській республіці

PDF icon Vznik a změny pracovního poměru / Виникнення тa зміни робочих відносин

PDF icon Poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách / Оплата за проїзд при відряджені в межах держави

PDF icon Odměňování za práci a odměna z dohod / Оплата за роботу та премія згідно договору

PDF icon Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas a dovolená / Робочий час та час відпочинку, робота надурочна та відпуск

PDF icon Překážky v práci / Перешкоди на роботі

PDF icon Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu / Роботодавець не заплатив робітнику заробітну плату

PDF icon Vysílání pracovníků zaměstnavatele, který sídlí mimo Českou republiku, k výkonu práce do České republiky / Вислання працівників Роботодавця, його ж місцезнаходження помимо Чеської республіки, працювати у Чеській республіці

PDF icon Skončení pracovního poměru / Закінчення робочих стосунків

PDF icon Agenturní zaměstnávání / Працевлаштування посередництвом агенства

Rusky / Russian

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ О ТРУДОЫХ НОРМАХ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Polsky / Polish

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / PODSTAWOWE INFORMACJE DLA OBCOKRAJOWCÓW O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PRAWA PRACY OBOWIĄZUJĄCYCH W REPUBLICE CZESKIEJ

PDF icon Vznik a změny pracovního poměru / Powstanie i zmiany stosunku pracy

PDF icon Poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách / Świadczenie kosztów w związku z podrózą słuzbową na terenie CzR

PDF icon Odměňování za práci a odměna z dohod / Wynagrodzenie za pracę i z innych umów

PDF icon Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas a dovolená / Rozkład i regulamin pracy, czas ospoczynku, praca w godzinach nadliczbowych, urlopy pracownicze

PDF icon Překážky v práci / Usprawiedliwiona nieobecność w pracy - przeszkody w pracy

PDF icon Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu / Pracodawca nie zapłacił pracownikowi wynagrodzenie

PDF icon Vysílání pracovníků zaměstnavatele, který sídlí mimo Českou republiku, k výkonu práce do České republiky / Wysyłanie pracowników pracodawcy, który nie ma siedzibę na terytorium republiki Czeskiej do wykonywania pracy w republice Czeskiej

PDF icon Skončení pracovního poměru / Rozwiązanie umowy o pracę

PDF icon Agenturní zaměstnávání / Zatrudnianie poprzez agencje pracy

Bulharsky / Bulgarian

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ ОТНОСНО ТРУДОВО – ПРАВНИТЕ НАРЕДБИ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

PDF icon Vznik a změny pracovního poměru / Възникване и промяна на трудово-правното отношение

PDF icon Poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách / Предоставяне на средства за покриване на разходите свързани с командировки в рамките на страната

PDF icon Odměňování za práci a odměna z dohod / Възнаграждение за отведената работа и възнаграждение по договорът

PDF icon Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas a dovolená / Работно време и време за почивка, работа извън работното време и отпуск

PDF icon Překážky v práci / Препятствия по време на работа

PDF icon Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu / Работодателят не e изплатил на работникът заработената заплата

PDF icon Vysílání pracovníků zaměstnavatele, který sídlí mimo Českou republiku, k výkonu práce do České republiky / Изпращане на работници на работодател, чийто седалище се намира извън територията на Чешката република на работа в чешката република

PDF icon Skončení pracovního poměru / Прекратяване на трудово - правното отношение

PDF icon Agenturní zaměstnávání / Наемане на работа чрез агентура

Rumunsky/ Romanian

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / INFORMAŢII DE BAZĂ PENTRU STRĂINI CU PRIVIRE LA LEGISLAŢIA MUNCII DIN REPUBLICA CEHĂ

PDF icon Vznik a změny pracovního poměru / Începerea raportului de muncă ţi modificările aduse acestuia

PDF icon Poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách / Decontarea cheltuielilor de deplasare în delegaţie sau detaţare în ţară

PDF icon Odměňování za práci a odměna z dohod / Remunerarea muncii prestate ţi remunerarea în bază convenţiilor

PDF icon Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas a dovolená / Timpul de muncă ţi timpul de odihnă, lucrul suplimentar ţi concediul de odihnă

PDF icon Překážky v práci / Impedimente în muncă

PDF icon Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu / Angajatorul nu a plătit angajatului salariul

PDF icon Vysílání pracovníků zaměstnavatele, který sídlí mimo Českou republiku, k výkonu práce do České republiky / Trimiterea salariaţilor angajatorului, care are sediul social în afara Republicii Cehe, Să efectueze o muncă în Republica Cehă

PDF icon Skončení pracovního poměru / Încetarea relaţiilor de muncă

PDF icon Agenturní zaměstnávání / Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

Vietnamsky / Vietnamese

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CHO NGƯỜI NGỌAI QUỐC VỀ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI CỘNG HÒA SÉC

PDF icon Vznik a změny pracovního poměru / Sự xuất hiện phát sinh và sự thay đổi về mối quan hệ lao động sự xuất hiện phát sinh về mối quan hệ lao động

PDF icon Poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách / Cung cấp những chi phí về giao thông khi nhân viên làm việc đi lại trong nước

PDF icon Odměňování za práci a odměna z dohod / Sự đánh giá về công việc và phần thưởng theo thỏa thuận

PDF icon Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas a dovolená / Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi, công việc làm thêm giờ và nghỉ phép

PDF icon Překážky v práci / Những vướng mặc cản trở trong công việc

PDF icon Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu / Củ công ty không thanh tóan lương cho nhân viên làm việc

PDF icon Vysílání pracovníků zaměstnavatele, který sídlí mimo Českou republiku, k výkonu práce do České republiky / Việc chủ công ty có văn phòng ngòai lãnh thổ cộng hòa séc gữi nhân viên đến cộng hòa séc để thi hành công việc

PDF icon Skončení pracovního poměru / Kết thúc hợp đồng làm việc

PDF icon Agenturní zaměstnávání / Những công viêc làm về thông tin

Německy / German

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / GRUNDINFORMATIONEN FÜR AUSLÄNDER ÜBER ARBEITSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

PDF icon Vznik a změny pracovního poměru / Entstehung und Änderungen des Arbeitsverhältnisses

PDF icon Poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách / Gewährleistung vom Reisekostenersatz bei Inlandsdienstreisen

PDF icon Odměňování za práci a odměna z dohod / Belohnung für die Arbeit und Vertragsbelohnung

PDF icon Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas a dovolená / Arbeitszeit, Ruhezeit, Überstundenarbeit und Urlaub

PDF icon Překážky v práci / Arbeitsverhinderungen

PDF icon Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu / Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn nicht ausgezahlt

PDF icon Vysílání pracovníků zaměstnavatele, který sídlí mimo Českou republiku, k výkonu práce do České republiky / Aussendung der Arbeitnehmer des Arbeitgebers, der außerhalb der Tschechischen Republik residiert, zur Ausübung einer Arbeit in die Tschechische Republik

PDF icon Skončení pracovního poměru / Beendigung des Arbeitsverhältnisses

PDF icon Agenturní zaměstnávání / Agentur-Beschäftigung

Anglicky / English

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / BASIC INFORMATION FOR FOREIGNERS ON LABOUR-LAW REGULATIONS APPLICABLE IN THE CZECH REPUBLIC

PDF icon Vznik a změny pracovního poměru / Commencement of employment

PDF icon Poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách / Provision of travel expense for domestic business trips

PDF icon Odměňování za práci a odměna z dohod / Remuneration for work

PDF icon Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas a dovolená / Working hours, breaks, overtime and annual leave

PDF icon Překážky v práci / Obstacles to work

PDF icon Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu / An employer did not pay a wage to an employee

PDF icon Vysílání pracovníků zaměstnavatele, který sídlí mimo Českou republiku, k výkonu práce do České republiky / Sending employees whose employer´s registered office is outside the Czech republic to perform work in the Czech republic

PDF icon Skončení pracovního poměru / Employment termination

PDF icon Agenturní zaměstnávání / Agency employment

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz