Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti k zajištění úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Cílová skupina:
Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat potřebné znalosti pro zajišťování úkolů v prevenci rizik v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Účastníci kurzu budou po jeho ukončení připraveni složit zkoušku z odborné způsobilosti v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Termíny:

  • 13. 1. 2016 – 18. 3. 2016 Tento kurz je plně obsazen.

Přihlášky přijímáme nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Cena:
12 000 Kč + 21 % DPH (14 520 Kč včetně DPH)

Poznámka k ceně:
V ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály a odborné publikace.

Místo konání:
Jeruzalémská 9, Praha 1

Rozsah:
16 přednášek dle časového plánu, které se konají vždy od 09:00 do 12:30hod.

Osnova a časový plán jednotlivých přednášek:

 Téma přednáškyTermín konání
1. Identifikace a hodnocení rizik
Model činnosti osoby odborně způsobilé pro úkoly v prevenci rizik a řízení BP
13.1.2016
2. BP u kovoobráběcích strojů
Přehled právních předpisů ve vztahu k BOZP a jejich výklad
14.1.2016
3. Česká a mezinárodní normalizace
Požadavky na dočasné stavební konstrukce a žebříky
15.1.2016
4. Pracovní úraz, odškodňování PÚ
Pojišťovací povinnosti zaměstnavatele
25.1.2016
5. Výchova a propagace v oblasti BOZP
Bezpečnostní barvy, bezpečnostní značení
26.1.2016
6. Bezpečnost při zacházení s chemickými látkami a přípravky
Požární ochrana, prevence, represe
27.1.2016
7. BP u dřevoobráběcích strojů
BP ve výškách při stavebních a udržovacích pracích
10.2.2016
8. Druhy a poskytování OOPP 11.2.2016
9. Vyhrazená elektrická zařízení 12.2.2016
10. Ochrana zdraví při práci
Kategorizace prací
Práce zakázané těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním matkám a mladistvým
29.2.2016
11. Manipulace s materiálem - ruční
Mechanizovaná manipulace s materiálem – skladování
1.3.2016
12. Bezpečnost práce na staveništích
Ochranné systémy výrobních strojů
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
2.3.2016
13. Bezpečnost práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel 15.3.2016
14. Nemoci z povolání
Pracovně-lékařské služby
16.3.2016
15. Inspekce práce, státní odborný dozor nad bezpečností VTZ 17.3.2016
16. Otázky na písemnou a ústní část zkoušky 18.3.2016

Lektoři:
Mgr. Václav Brabec, JUDr. Eva Dandová, Ing. Antonín Dušátko, Bc. Pavla Motyčková, pan Jan Neumann, pan Roman Pála, JUDr. Zdeněk Přeslička, MUDr. Anežka Sixtová, Ing. Karel Škréta, Ing. Vilém Sluka, Ing. Miroslava Šmídová, Ing. Olga Vaňková, pan Tomáš Volešák

Doplňující informace:
Pokud chce absolvent kurzu získat zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, musí se ke zkoušce přihlásit a úspěšně ji složit.
Zkoušku je možné vykonat ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., který je držitelem akreditace pro provádění zkoušek, udělené rozhodnutím MPSV.
Informace ke Zkoušce z odborné způsobilosti k zajištění úkolů v prevenci rizik.

Kontaktní osoba:
Michaela Zemanová,
tel.: 221 015 891,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz