Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Prevence rizik a ergonomie

Oddělení prevence rizik a ergonomie zajišťuje a odpovídá zejména za výzkumnou a odbornou činnost při řešení úkolů vyplývajících z koncepce výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále nabízí komerční služby v oblasti prevence rizik, průmyslové bezpečnosti, ergonomie, pracovní psychologie atd. a podílí se na vzdělávací, výcvikové a konzultační činnosti ve zmíněných oblastech.

Pracoviště se zaměřuje na následující činnosti:

Část 1

 • Analýzy a hodnocení rizik na pracovištích
 • Hodnocení pracovních podmínek a pracovního prostředí
 • Ergonomické řešení pracovišť a pracovních míst
 • Posouzení spolehlivosti a chybování lidského činitele při výkonu stanovených činností
 • Externí audity v oblasti BOZP, prevence nehod a havárií, včetně ekologických aspektů a pro účely programu Bezpečný podnik
 • Modelování dosahu zraňujících koncentrací nebezpečných chemických látek v ovzduší
 • Zpracování podnikových směrnic k zajištění BOZP a chodu systému BOZP v podniku
 • Poradenskou činnost při tvorbě návodů pro použití v oblasti zajištění bezpečnosti práce a tvorbě provozních předpisů a řádů pro výrobní provozy
 • Projekty a realizace bezpečnostního značení výrobních provozů
 • Komplexní služby v prevenci rizik, BOZP a PO

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Josef Senčík
tel.: 608 813 800, 221 015 867
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Část 2

 • Hodnocení úrovně a efektivity managementu BOZP v podnicích
 • Audity kultury bezpečnosti, tvorba speciální programů pro podporu bezpečného chování na pracovištích
 • Monitoring úrovně pracovního stresu, programy pro prevenci a snižování negativních důsledků, zavedení systému řízení pracovního stresu a psychosociálních rizik
 • Psychologické poradenství a diagnostika se zaměřením na vedoucí a specializované pozice v rámci pracovišť s vyšší mírou rizika

Kontakt:

PhDr. David Michalík, Ph.D.
tel.: 733 650 029, 221 015 843
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz