Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Prevence závažných havárií

Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH)

Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií VÚBP, v.v.i. bylo pověřeno ministrem životního prostředí podle zákona č. 224/2015 Sb., s platností od 1. října 2015 zpracováním posudků návrhů bezpečnostní dokumentace a posudků k posouzení rizik závažné havárie podle §§ 18 a 19 zákona. PDF icon Pověření VÚBP, v.v.i. - OPPZH

Výkonem funkce odborného pracoviště pro potřeby státní správy v oblasti dokumentace vypracované podle zákona o prevenci závažných havárií (v době rozhodnutí se jednalo o zákon č. 353/1999 Sb., v současnosti o zákon č. 224/2015 Sb.) byl Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., již v roce 2000 pověřen tehdejším 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí Vladimírem Špidlou na základě žádosti tehdejšího ministra životního prostředí Miloše Kužvarta.

partner v zahraničí
OECD - partner v zahraničí

Hlavní činnosti odborného pracoviště:

  • posuzování a hodnocení úplnosti a odborné správnosti bezpečnostních dokumentů provozovatele, na kterého se vztahuje zákon č. 224/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií):
    • bezpečnostního programu prevence závažné havárie
    • bezpečnostní zprávy
    • posouzení bezpečnostní zprávy
  • odborná příprava pracovníků státní správy pro plnění činností vyplývajících ze zákona o prevenci závažných havárií
  • poradenská činnost k aplikaci zákona o prevenci závažných havárií

V rámci své činnosti poskytuje:

a) informace o zákonu č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a informace o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4.7.2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES.

b) výklad dotazů a problémů orgánů státní správy na úseku prevence závažných havárií;

c) metodické pokyny a postupy určené pro výkon státní správy na výše uvedeném úseku, včetně obdobných materiálů určených pro zpracování dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií;

d) přehled kontaktních míst a pracovišť orgánů státní správy s působností na úseku prevence závažných havárií;

e) informace o literatuře a dalších zdrojích informací v tomto oboru.

Metodiky

Kontaktní adresy pro zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

Literatura, informace

Doporučená literatura

Odkazy MŽP a ČIŽP

Kontakt:

Ing. Martina Pražáková
tel.: 224 212 684 nebo 221 015 886
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Vilém Sluka
tel.: 221 015 865
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz