Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Metodiky

Hierarchical Task Analysis (PDF, 774 kB)

Metodické pokyny

Metodické pokyny zde uvedené budou v návaznosti na nový zákon o prevenci závažných havárií a nové prováděcí vyhlášky revidovány a doplněny (v rámci řešení probíhajícího projektu v programu BETA TAČR).

(adresa pro nalezení Věstníku MŽP: http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/titletree)
přímo dostupné jsou na adrese: http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_odboru_enviro_rizik

 1. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro „Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a plnění obecných povinností právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 10/2006)

 2. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro postup při zpracování dokumentu „Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 10/2006)

 3. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro zpracování dokumentů „Zásady, cíle a politika prevence závažné havárie“ a „Popis systému řízení bezpečnosti“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 12/2006)

 4. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro postup při zpracování dokumentu „Bezpečnostní zpráva“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 12/2006)

 5. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro „Zpracování písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 2/2007)

 6. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro „Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 2/2007)

 7. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro postup při zpracování dokumentu „Analýza a hodnocení rizik závažné havárie“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 3/2007)

 8. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP k rozsahu a způsobu zpracování dokumentu „Posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 3/2007)

 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro zpracování zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 9/2007)

 10. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro hodnocení možnosti vzniku kumulativních a synergických účinků závažné havárie (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 6/2002)

 11. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik pro stanovení zranitelnosti životního prostředí metodou ENVITech 03 a analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí metodou H&V index (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 3/2003)

 12. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik pro postup při stanovení limitů akutní toxicity pro analýzy rizik podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 7/2011)

Průběhové diagramy

Na přípravě nových diagramů se pracuje.

 1. diagram Posouzení objektu s chemickou látkou nebo chemickou směsí z hlediska působnosti zákona č. 224/2015 Sb. (zákon o PZH)
 2. diagram Postup zajištění prevence závažných havárií v objektu podle zákona č. 224/2015 Sb. (zákon o PZH) – nově přidáno
 3. Postup vypracování bezpečnostní dokumentace
 4. Word icon Kostra metodologie kvantitativního odhadu rizika chemických procesů (KVARCHEP) pro účely zpracování bezpečnostní zprávy

 5. Postup analýzy a hodnocení rizik závažné havárie pro zpracování bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií

Další dokumenty

 1. PDF icon HTA metoda

 2. Poznámky k přípravě a hodnocení bezpečnostní dokumentace

  • 1. část - Bezpečnostní program
  • 2. část - Bezpečnostní zpráva

  Uvedené dokumenty budou v první polovině roku 2016 aktualizovány podle nové právní úpravy v prevenci závažných havárií.

 3. Word icon Spolehlivost lidského činitele (LČ) v bezpečnostní dokumentaci podle zákona o prevenci závažných havárií

 4. PDF icon Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií

 5. PDF icon Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií

 6. PDF icon Terminologický výkladový slovník k problematice lidského činitele

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz