Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Program výzkumu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.), je jediným národním výzkumným pracovištěm, které se zabývá širokou problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve formě aplikovaného výzkumu s využitím úzkého spojení přírodních, technických a společenských vědních oborů.

VÚBP, v.v.i., přispívá k systematickému zlepšování úrovně a účinnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v ČR, napomáhá k tvorbě legislativních, ekonomických, organizačních, osvětových, výchovně vzdělávacích a dalších opatření, jejichž zavádění umožňuje trvale rozvíjet systém řízení BOZP na všech úrovních a v požadované komplexnosti.

Ve vyspělých zemích světa a v dlouhodobě rozvinutých ekonomikách existují výzkumné instituce zabývající se BOZP, jejichž činnost je plně nebo z větší části financována ze státních zdrojů (pokud mají více zdrojů financování – např. z pojištění). Výsledky výzkumu ze světa a EU přitom nelze automaticky přebírat, neboť mezi Českou republikou a těmito zeměmi existují kulturní, historické a jiné odlišnosti. Výzkum v národním měřítku je proto úkolem VÚBP, v.v.i.

Hlavním posláním výzkumu VÚBP, v.v.i., a na něj navazujících nebo s ním souvisejících vycházejících činností bude ve sledovaném období:

prevence, podpora preventivních opatření, podpora znalostí souvisejících s BOZP vč. osvěty a propagace, podpora tvorby bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí vedoucího k omezování počtu úrazů a nemocí souvisejících s prací.

Úspěšné a efektivní řízení celé oblasti BOZP na úroveň odpovídající nejen současným národním požadavkům a požadavkům EU, ale i vývojovým trendům, vyžaduje a bude stále ve větší míře vyžadovat odpovídající odborné zázemí jak pro strategická rozhodování, tak I pro implementaci a prosazování přijatých požadavků v praxi.

Se záměry činnosti Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., v nejbližším období seznamuje  Program výzkumu, vývoje a další činnosti v roce 2015.

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz