Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Publikační výsledky

Článek v odborném periodiku | Článek ve sborníku | Odborná kniha | Kapitola v knize

Článek v odborném periodiku

Occupational safety and health in eco-industry: part 2: overview of national qualification frameworks for eco-industry in participating countries of THESEIS project
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Occupational safety and health in eco-industry: part 1: survey of knowledge and needs related to specific risks within the production and treatment of industrial wastewater
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Nový přístup k hodnocení tepelně vlhkostních podmínek na pracovištích
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT
Název dokumentu: Pracovní lékařství

Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organismu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT
Název dokumentu: Topenářství instalace

Validation possibilities of the BLEVE termal effects
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství
Dodavatel výsledku: MV, MŠMT
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

SYPOKUB-Představení nového výzkumného projektu v rámci programu OMEGA Technologické agentury ČR
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: TA ČR
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Occupational safety and health in eco-industry: part 3: comparsion of knowledge level of selectedy workers in eco-industry in partner contries of THESEIS project
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Nelegální migrace a některé její souvislosti
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

The experiences with the software Jet Fire thermal radiation modelling
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství
Dodavatel výsledku: MV, MŠMT
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Description of Physical-Chemical Parameters of pool-fire
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Calculation method for emergency planing zone used in Spain
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Kvalifikace "Manažer BOZP" z několika úhlů pohledu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Pracovní přestávky v podnikové praxi
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Mathematical Models for the Prediction of Heat Flux from Fire Balls
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MV, MŠMT
Název dokumentu: WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer

Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: TA ČR
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Analysis of existing approaches to risk analyses and calculations method for emenrgency planning zone used in Italy
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Public information planning in the context of major accidents prevention
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Hodnocení spolehlivosti lidského činitele pomocí integrované metody HTA-PHEA a zkušenosti s aplikací softwarového nástroje HTA-PHEA
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Ostravská univerzita v Ostravě / Lékařská fakulta
Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT
Název dokumentu: Topenářství, instalace

Nanobezpečnost - fenomén nových technologií
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV, Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Výzkum fenoménu „nových rizik“ v oblasti nanobezpečnosti
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV, Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku – 4. část
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Evropská statistika pracovních úrazů v České republice
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV, Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Hodnocení expozice aerosolům na různých typech pracovišť
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Interní komunikace a příklady měření její kvality v praxi
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Nový checklist k posuzování bezpečnostní zprávy zpracované podle směrnice SEVESO II
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Pohled na aspekty kultury bezpečnosti ve firemní praxi
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Pracovní úrazovost v zemědělství v ČR v roce 2009
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Pracovní úrazovost žen a mužů v ČR do roku 2008
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Analýza a hodnocení rizik pro účely zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku – 1. část
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku – 2. část
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnost

BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Chyby lidského činitele a identifikace jejich příčin
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPO, MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením: informace o projektu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2009
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Smrtelné pracovní úrazy v roce 2008 v České republice – závady, porušené předpisy
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Systém řízení prevence závažných havárií
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj na stupni základního vzdělávání – 1. část
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj na stupni základního vzdělávání – 2. část
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj na stupni základního vzdělávání – 3. část
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Hodnocení pracovišť typu open space u telekomunikační firmy
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Názory učitelů základních škol na svoji odbornou připravenost utvářet a rozvíjet kompetence žáků k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Nevšední místa mimořádných událostí na americkém středozápadě
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPO
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Pohled žáků základních škol na způsoby seznamování s informacemi o rizicích a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Poznatky z ověřování e-learningového kurzu „Ochrana zdraví a hygiena práce“ a jejich přínos
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská
Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Reakce lidského organismu na tepelnou zátěž
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Vysoká škola báňská -
technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství
Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT
Název dokumentu: Spektrum

Relativní vlhkost a člověk - nové přípustné limity
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Stanovení optimálních (komfortních) teplot na základě odezvy lidského organismu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti,

Stavebnictví - příčiny pracovních úrazů
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Stres na pracovišti - možnosti prevence
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Studie šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.,
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Charakteristické jevy u smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2007
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Encyklopedie BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Etická dimenze podnikání a firemní kultury
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Kulový stereoteploměr : nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: České pracovní lékařství

Mobbing a jeho vliv na bezpečnost práce
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Moderní vzdělávací metody a technologie v dalším vzdělávání dospělých v BOZP a v souvisejících oblastech
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru
Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Ostravská univerzita v Ostravě / Lékařská fakulta
Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT
Název dokumentu: České pracovní lékařství

Nerovnoměrná tepelná zátěž: výsledky subjektivního hodnocení
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Ostravská univerzita v Ostravě / Lékařská fakulta
Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT
Název dokumentu: České pracovní lékařství

Odezva fyziologických ukazatelů na nerovnoměrnou radiační zátěž v experimentálních podmínkách v klimatické komoře
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Ostravská univerzita v Ostravě / Lékařská fakulta, Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT
Název dokumentu: České pracovní lékařství

Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí - projekt SPREAD : část 1: příprava terénních testů
Předkladatel výsledku: T-SOFT a.s., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.,
Dodavatel výsledku: MPO
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí - projekt SPREAD : část 2 : realizace terénních testů
Předkladatel výsledku: T-SOFT a.s., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPO
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí - projekt SPREAD : část 3 : vyhodnocení naměřených dat a interpretace výsledků
Předkladatel výsledku: T-SOFT a.s., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPO
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Práce a zdraví : závodní preventivní péče
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Přirozené klasifikace ekonomických činností s použitím dat ČSÚ a SÚIP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Fórum sociální politiky

Proces komplexního posouzení rizik v kontextu integrace systémů managamentu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Role integrovaných informačních systémů v BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Spolehlivost člověka v pracovním systému
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Využití numerického programu ALOHA pro potřeby modelování následků mimořádných událostí
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Spektrum

Využití znalostních systémů v BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Význam probit funkce pro havarijní plánování
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Aktuálně o šíření zhoubné a společensky nebezpečné choroby
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Prevence úrazů, otrav a násilí

Influence of combined operation of radiation and convection heat on reliability of professional performance
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Central European Journal of Public Health

Řízení znalostí BOZP a tvorba encyklopedie
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Spektrum

Co naleznete na novém informačním serveru BZP.cz zaměřeném na malé a střední podniky?
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Spektrum

Use of globe stereo thermometer for evaluation of irregular radiation load
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT
Název dokumentu: Central European Journal of Public Health

Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Ikaros

Svět práce a kvalita života
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Personál

Ekonomicko-sociální aspekty BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Profit

Bezpečnost práce z pohledu globalizace
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sociální politika

Seznam certifikátů pro osobní ochranné prostředky
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce

Normy pro pomocné stavební konstrukce
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Stavitel

Bezpečnost práce z pohledu evropské legislativy
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Technik

O distančním vzdělávání aneb využití informačních a komunikačních technologií při distančním studiu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Personál : časopis pro rozvoj lidských zdrojů

Nejde jen o prevenci úrazů
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Technik

Označení CE na osobních ochranných prostředcích
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Inovace

Aby byla při práci pohoda a klid
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Podnikatelské lobby : měsíčník pro lobby a informování podnikatelů

Hodnocení pracovních míst, pracovišť a prací z hlediska ochrany zdraví
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce

Jaké jsou legislativní požadavky na používání lešení
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Stavebnictví a Interiér

K problému psychické zátěže, stresu a stresorů při práci
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce

Safety management in Czech plants
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Asia Pacific

Selhání člověka a průmyslévé havárie - 1.část
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce

Selhání člověka a průmyslové havárie - 2.část
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce

Zajišťování provozu vyhrazených technických zařízení
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Poradce č.3/2000

Zákon č. 157/1998 Sb., a stání odborný dozor nad bezpečností práce
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce

Změny v požadavcích na provádění rámových a modulových lešení vybraných výrobců
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Bulletin cechu lešení

Požadavky na lešení, bednění a pažení z hlediska evropské normalizace
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Stavebnictví a interiér

Pracovní polohy
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.,
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce

Zkušenosti s uplatňováním zákona o prevenci závažných průmyslových havárií v ČR
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Environmentální aspekty podnikání

Zkušenosti s uplatňováním zákona o prevenci závažných průmyslových havárií v ČR
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Inovace

Problematika spolehlivosti lidského činitele (LČ) v bezpečnostní dokumentaci podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce

Subjektivní hodnocení pracovních podmínek a jeho využití v oblasti BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce

Článek ve sborníku

Vliv směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) na analýzu a hodnocení rizik v České republice
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT
Název dokumentu: CHISA 2013

Kvalita pracovního života-růst nejistot, rizik a změn
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT
Název dokumentu: CHISA 2013

Description of Physical-Chemical Parameters of pool-fire
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT
Název dokumentu: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Kvalita života 2013

Consequences of aerosols flammability: fireball effects calculations
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství
Dodavatel výsledku: MV, MŠMT
Název dokumentu: Recent advances in energy, environment and geology : proceedings of the 2nd International Conference on Natural Resource Management (NRM'13) ... : Antalya, Turkey, October 8-10, 2013

Posuzování bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií vzhledem k implementaci směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) do českého právního řádu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT
Název dokumentu: APROCHEM 2014

Rozvoj lidských zdrojů s důrazem na podporu bezpečného chování ve firmách a regionech
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: TA ČR
Název dokumentu: Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie "Význam ĺudského potenciálu v regionálnom rozvoji"

Globe stereothermometer : a new instrument for measurement and evaluation of irregularradiant-convective load
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE)

The human body reaction on non-uniform radiant-convective load
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE)

Major accident prevention as a tool to increase the level of enterprise safety systems in the Czech Republic
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE)

New tools for analyzing work activities in the process industry
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE)

Program "Safe Enterprise" as a supporting tool for effective occupational safety and health management system
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE)

Safety culture : an effective tool for major hazard prevention
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE)

Agresivita a násilí ohrožuje kvalitu života - měli bychom se bránit
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference

Audit podnikové kultury s cílem přispět k budování kultury podporující výkon BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference

Co se v mládí naučíš
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference

Datamining a bezpečnost při práci
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference.

Flexibilita její výhody i problémy
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference

Informační podpora malých a středních podniků v oblasti BOZP v ČR
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference

Náklady a ztráty jako jeden z indikátorů kvality pracovního života
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference

Podmínky pro proměny práce
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference

Posouzení vlivu lidského činitele na bezpečnost provozu (nejen) průmyslových technologií a zařízení
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference

Práce není to, kam chodíme, ale to co děláme
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference

Pracovní úrazy při dopravních nehodách
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference

Ukazatele pracovní úrazovosti v EU15 a ČR
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference

Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference

Význam začleňování otázek zdraví a bezpečnosti při práci do celoživotního vzdělávání ve prospěch zlepšování kvality a produktivity práce
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference

Co naleznete na novém informačním serveru BZP.cz zaměřeném na malé a střední podniky
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006

Datamining pro MSP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“

Diferenční analýza bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“

Evropský týden BOZP 2006 : informační kampaň
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“

Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko- ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006

Filtrační polomasky : účinnost, výběr a používání
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“

Management znalostí, podmínka úspěšného řízení BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006

Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005

Nové metody a přístupy určené pro vyšetřování kořenových příčin selhání lidského činitele v procesním průmyslu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006"

Novinky na oborovém portálu BOZPinfo.cz
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006"

Podniková kultura - její struktura, vztahy a vlivy
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006

Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006

Pracovní riziko v MSP?
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“

Vliv sálavého tepla na spolehlivost výkonu lidského činitele
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006"

Vliv změn světa práce na kvalitu života
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006

BOZP, zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Výzkum BOZP : sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005

Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko- ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Výzkum BOZP. Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005.

Management znalostí, podmínka úspěšného řízení BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Výzkum BOZP. Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005

Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Výzkum VUBP : sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005

Návrh systému výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP v ČR
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Výzkum BOZP : sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005

Podniková kultura - struktura, vztahy a vlivy
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Výzkum BOZP : sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005

Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník BOZP : sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005

Vliv změn světa práce na kvalitu života
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Výzkum VÚBP : sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005

Faktory a indikátory sociálně-ekonomických změn vědeckého a technického rozvoje a jejich vliv na BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP :přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004

Informační systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Současnost a budoucnost krizového řízení : 7. odborná konference s mezinárodní účastí

Informační systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2004

Informační systém BOZP v ČR
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: ISSS : internet ve státní správě a samosprávě

Management znalostí, podmínka úspěšného řízení BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Management znalostí, podmínky úspěšného řízení BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004

Média a vzdělávací nástroje pro rozvíjení lidských zdrojů
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004

Národní kampaň Evropský týden BOZP 2004
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004

Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP. Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004

Podniková kultura - její struktura, vztahy a vlivy
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.,
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004

Podniková kultura - struktura, vztahy a efekty
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004

Pracovní pohoda a spolehlivost lidí v systému práce
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Quo vadis OSH in the Czech Republic
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Joint OSH strategy for the enlarged Europe : European Conference, 30-31 January 2004, Bressels : parallel workshop sessions

Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004

Zajištění kvality služeb pro zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004

VZ 2004-2010 začíná
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004

Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Ekonomika a management 2003 bez hranic
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Ekonomika a management 2003 bez hranic.

Bezpečnost práce z pohledu podnikového managementu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Úspěšné metody personálního managementu

Část 13/2.4: bezpečnost při nakládání s odpady - osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s nebezpečnými odpady
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Praktická příručka odpadového hospodářství

Nařízení vlády č.172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Praktická příručka - Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek

Prevence havárií v ČR
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Sborník Semináře k problematice ochrany osob při práci s nebezpečnými látkami a v mimořádných situacích INCOP 99 Lázně Bohdaneč

Problematika služeb BOZP se zaměřením na kontrolní a revizní činnost u plynových zařízení
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Problematika služeb BOZP se zaměřením na kontrolní a revizní činnost u plynových zařízení

Systém řízení bezpečnosti - nedílná součást podnikového řízení
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Systém řízení bezpečnosti - nedílná součást podnikového řízení

Odborná kniha

Vybraná témata k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2014
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT

Bezpečnost práce při těžbě dříví
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Důvěryhodnost v oblasti jaderných elektráren a komunikace rizika
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPO

Nanobezpečnost
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

ABC ergonomie
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Kancelářská pracoviště s důrazem na typ open space
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Kultura a komunikace v podnikovém prostředí
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Stavebnictví : prevencí proti úrazovosti
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Prevence pracovních rizik. 1. díl : bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Prevence nehod a havárií; 2. díl : mimořádné události a prevence nežádoucích následků
Předkladatel výsledku: T-SOFT a.s., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPO

Základy aplikované ergonomie
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Znalosti a znalostní systémy
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Prevence rizik, úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Velký atlas oblaků
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPO

Encyclopedia OSH
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Flexibilní forma práce a jejich právní úprava
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Nová právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve srovnání s úpravou platnou do 31. 12. 2006
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Jak je v Česku vnímána práce
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Svět práce a kvalita života
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Bezpečnost práce ve stavebnictví
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Používání chemických látek v zemědělství (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků)
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Používání chemických látek ve vodárenství (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků)
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků)
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků)
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Bezpečnost práce u obráběcích strojů na kovy
Druh výsledku: B - Odborná kniha
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Identifikace a hodnocení rizik
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Metodický návod k odhadu, hodnocení a snižování rizik u strojů a zařízení
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Návod pro používání bezpečnostních norem pro strojní zařízení v návaznosti na nařízení vlády č. 170/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Pracovní stres a zdraví
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Vývoj ukazatelů náhrad škod při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání k roku 2004
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Zjišťování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Identifikace a hodnocení rizik ve výrobních podnicích
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Nebojte se rizik : pomůcka pro zaměstnavatele k naplnění požadavků zákoníku práce § 132a Prevence rizik
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Starší pracovník
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Aktuální požadavky na pomocné stavební konstrukce
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Bezpečnost práce při manipulaci s břemeny
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Dílcová lešení (přehled systémů)
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Doporučený standard technický : skupina : lešení
Druh výsledku: B - Odborná kniha
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Metody a techniky užité v ergonomii
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Pět kroků chronologického postupu ergonomického zkoumání a hodnocení v rámci pracovního systému
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Bezpečná kancelář
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Jak zavést efektivní systém řízení bezpečnosti práce?
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Osobní ochranné pracovní prostředky
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Pokyny pro školení pracovníků, kteří provádějí práce ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí ve smyslu vyhlášky 324/1990 Sb.
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Přehled pomocných stavebních konstrukcí s platným certifikátem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Vzorník často se vyskytujících závad a nedostatků, zjišťovaných při kontrolách úrovně BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Kapitola v knize

Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s přípravky na ochranu rostlin
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Název dokumentu: Praktická příručka pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz