Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Výsledky aplikovaného výzkumu

Software | Certifikovaná metodika | Užitný vzor | Ostatní

Software

Systém podpory kultury bezpečnosti
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: TA ČR

Softwarový nástroj (informační systém) pro podporu provádění integrované inspekce
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: TA ČR

Elektronický záznam o úrazu a elektronická podatelna
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Ochrana zdraví a hygiena práce
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Prevence, havarijní připravenost a zásahy při chemických haváriích
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

BOZPinfo.cz 3 – inovace oborového informačního portálu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Databáze výsledků výzkumu BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Encyklopedie BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Informační systém podpůrných a výzkumných projektů v oblasti BOZP
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Certifikovaná metodika

Certifikovaná metodika
Předkladatel výsledku: SVOS, spol. s r.o., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPO, TA ČR

Certifikovaná metodika přístupů k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií 
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: TA ČR

Kultura bezpečnosti a klima bezpečnosti
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPO

LEKTOR - metoda pro analýzu příčin nehod a selhání
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPO

MIPS - metoda identifikace příčin selhání
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPO

Návrh metodiky pro posuzování organizace a lidského činitele v JE pro orgány inspekce
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPO

SNIPR - identifikace procesů a rizik : bezpečnostní management
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPO

Analýza a hodnocení rizik závažné havárie : metodický pokyn
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie : metodický pokyn
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Posouzení bezpečnostní zprávy podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií : metodický pokyn
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik : metodický pokyn
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Zpracování písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu : metodický pokyn
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Zásady, cíle a politika prevence závažné havárie : popis systému řízení bezpečnosti : metodický pokyn
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.,
Dodavatel výsledku: MPSV

Užitný vzor

Kulový teploměr (2007)
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Kulový teploměr (2003)
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Ostatní

Úprava vyhlášky
Druh výsledku: H/A - Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do právních předpisů a norem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: TA ČR

Metodický pokyn k inspekci
Druh výsledku: H/B - Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do směrnic a předpisů nelegislativní povahy
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: TA ČR

Návrh novelizace metodického pokynu "Analýza a hodnocení rizika závažné havárie"
Druh výsledku: H/A - Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do právních předpisů a norem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: TA ČR

Návrh novelizace metodického pokynu "Systémy řízení prevence závažné havárie"
Druh výsledku: H/A - Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do právních předpisů a norem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: TA ČR

Návrh novelizace vyhlášky č. 256/2006 Sb.
Druh výsledku: H/A - Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do právních předpisů a norem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: TA ČR

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nanomateriály : příručka pro zaměstnavatele
Druh výsledku: O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

K možnostem monitorování pracovní úrazovosti nelegálních zahraničních pracovníků v České republice II
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Možnosti monitorování pracovní úrazovosti nelegálních zahraničních pracovníků v České republice : výzkumná studie
Druh výsledku: O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Pracovní podmínky zahraničních pracovníků ve vybraných regionech ČR (šetření – podniky zaměstnávající cizince) : výzkumná studie
Druh výsledku: O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z pohledu údajů, statistik a informačních systémů : výzkumná studie
Druh výsledku: O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

K možnostem monitorování pracovní úrazovosti nelegálních zahraničních pracovníků v České republice
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Workshop k výsledkům výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Ekonomické aspekty BOZP
Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Evropská statistika pracovních úrazů
Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh výsledku: E - Uspořádání (zorganizování) výstavy
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2004 : Bezpečný podnik
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2004 : prevence pracovních úrazů na stavbách
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Evropský týden BOZP
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Evropský týden BOZP : poradenství BOZP
Druh výsledku: E - Uspořádání (zorganizování) výstavy
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Harmonizace předpisů BOZP s legislativou ES a výhled do budoucnosti
Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV
Konsolidovaný rok uplatnění výsledku: 2004

Poslední vývoj pracovní úrazovosti v ČR
Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.,
Dodavatel výsledku: MPSV

Společně bezpečně : pracovní setkání odborně způsobilých osob v prevenci rizik
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Úvod do problematiky indikátorů
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Využití moderních metod k tvorbě indikátorů, mentální mapy, paralelní brainstorming
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce
Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

What next for OSH in the Czech Republic?
Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Workshop k výsledkům výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Zásadní změny v úrazovém pojištění
Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

BOZPinfo
Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.,
Dodavatel výsledku: MPSV

Komplementární systém odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (úrazové pojištění) jako součást sociálního systému
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu : ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků a měření efektivity
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Prostředky a nástroje zvyšování úrovně bezpečnosti práce
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Stereoteploměr
Druh výsledku: A(L) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - s lokálním přístupem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT

Strategie zvyšování úrovně bezpečnosti práce v České republice
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Technická normalizační komise č. 3
Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Výroba a distribuce pořadu Stereoteploměr - úloha výzkumu a vývoje kvality a bezpečnosti práce v oblasti
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŠMT

BOZP na cestě do Evropské Unie
Druh výsledku: A(L) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - s lokálním přístupem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Analýza nového přístupu v implementaci environmentálních systémů řízení průmyslových podniků zahrnující problematiku Bezpečnosti a zdraví při práci (včetně implementace směrnice SEVESO II) a příprava jeho uplatnění v praxi
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MŽP

Analýza nákladů poškození zdraví z práce a nemocnosti ve vztahu k pracovnímu prostředí v České republice
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Autorizovaná osoba 235
Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Hodnocení protikluzných vlastností podlah s ohledem na bezpečný pohyb osob se sníženou pohyblivostí
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Informační systém IS-Biblio
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Metody posuzování ergonomických parametrů osobních ochranných prostředků
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Podnikové řízení BOZP
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

TNK 92
Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Harmonizace a vývoj technické normalizace BOZP
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Identifikace a hodnocení rizik
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Informační subsystém "RIZIKA"
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Náklady a ztráty vyplívající z pracovních úrazů a nehod
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Rozvoj IS systému ČÚBP
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Velikost a struktura nákladů na zvládání pracovních rizik
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Vývoj zkušebních zařízení a metod pro OOPP a PSK - 1998
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Návrh programu bezpečný podnik
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Vývoj zkušebních zařízení a metod pro OOPP a PSK - 1997
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Zpracování návrhu novelizované vyhlášky č. 110/1975 Sb.
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Zpracování návrhu novelizované vyhlášky č. 110/1975 Sb.
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Vývoj zkušebních zařízení a metod pro OOPP a PSK - 1996
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Návrh vyhlášky k zajištění bezpečnosti práce při používání zemědělských strojů
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Návrh vyhlášky k zajištění bezpečnosti při provozu dopravních vozíků
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Návrh vyhlášky k zajištění bezpečnosti práce při používání zemědělských strojů
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Návrh vyhlášky k zajištění bezpečnosti při provozu dopravních vozíků
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Vývoj zkušebních zařízení a metod pro OOPP a PSK - 1995
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Dozor nad riziky závažných nehod a havárií
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Zabezpečení potřebné úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých a středních podnicích
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

Metodické materiály pro výkon SOD v oblasti inspekce práce
Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dodavatel výsledku: MPSV

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz