Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Působnost AO 235

Osobní ochranné prostředky

VÚBP-AO 235 je v současné době notifikován, autorizován a akreditován ke zkouškám a certifikaci osobních ochranných prostředků (OOP) pro ochranu:

 • hlavy,
 • dýchacích orgánů,
 • těla (ochranné oděvy),
 • rukou.

Jako autorizovaná a notifikovaná osoba pro tyto OOP provádí posuzování shody v souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přičemž výsledné certifikáty jsou platné v celé Evropské unii.

PDF icon Rozhodnutí o autorizaci AO 235

PDF icon Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře ZL 1040

PDF icon Osvědčení o akreditaci certifikačního orgánu COV 3068

PDF icon Seznam akreditovaných zkoušek

 Seznam akreditovaných norem pro certifikaci

Blíže viz sekce Osobní ochranné prostředky.

Dočasné stavební konstrukce

VÚBP, v.v.i. prostřednictvím VÚBP-ZL provádí zkoušky dočasných stavebních konstrukcí. Jedná se především o tyto výrobky:

 • fasádní lešení,
 • pojízdná a volně stojící lešení,
 • podpěrná lešení,
 • podpěrné stojky, nosníky a věže,
 • lešeňové spojky,
 • podlahové dílce na lešení,
 • lešeňové kozy,
 • doplňkové součásti lešení,
 • žebříky.

VÚBP, v.v.i. tyto konstrukce rovněž posuzuje a vydává certifikáty potvrzující shodu s požadavky norem.

Blíže viz sekce Dočasné stavební konstrukce.


Naše laboratoř se zabývá mimo jiné měřením retroreflexních vlastností osobních ochranných prostředků i jiných výrobků, např. dopravního značení. Pro bližší informace se obraťte na tel. 224 211 426 nebo e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Pracovníci VÚBP, v.v.i. jsou zapojeni do činnosti technických normalizačních komisí (TNK), které mají na starosti zapracování evropských norem do systému ČSNI. Jedná se o TNK č.3 pro OOP a TNK č. 92 pro lešení. Díky těmto činnostem je zajištěn přímý přístup ke vznikajícím evropský normám, jejichž požadavky jsou aktuálně zařazovány do zkušebních a certifikačních postupů. VÚBP, v.v.i. je Centrem technické normalizace s působností pro OOP a DSK.

VÚBP-AO 235 zajišťuje koordinaci mezi všemi autorizovanými osobami, které působí v České republice v oblasti osobních ochranných prostředků. Má navázány kontakty i na evropské zkušebny a její činnost je kompatibilní s požadavky evropských směrnic pro OOP.

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz