Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Další dokumenty

Pro informaci jsou zde uvedeny další dokumenty, které souvisejí se zkoušením, certifikací a posuzováním shody osobních ochranných prostředků nebo pomocných stavebních konstrukcí.

Seznam harmonizovaných norem
Seznam harmonizovaných norem ke směrnici 89/686/EHS a k nařízení vlády č. 21/2003 Sb. se průběžně mění. Zde najdete odkaz na aktuální verzi. Na stránce lze nalézt i českou jazykovou verzi Úředního věstníku se seznamem norem.

Značka CE
Zde je možné stáhnout grafické provedení značky CE.

Značka CE - v rastru
Ještě jednou značka CE na rastrovém podkladu, z něhož vyplývají předepsané rozměrové poměry.

PDF icon Kategorizace OOP

V tomto dokumentu, který je výňatkem příručky pro Směrnici 89/686/EHS z roku 2010 jsou informace upřesňující zařazení OOP do jednotlivých kategorií. Soubor je ve formátu *.pdf.

PDF icon Vzor prohlášení o shodě pro OOP
Vzor je převzat z nařízení vlády č. 21/2003 Sb., příloha 4. Plné znění se využije pro OOP v kategorii III. Pro OOP v nižších kategoriích se vynechá část, která se na výrobek nevztahuje (pro I. kategorii není vydáván certifikát ES přezkoušení typu, pro II. kategorii nejsou prováděny kontroly podle § 5 nebo 6).

Word icon Vzor prohlášení o shodě pro DSK
Obsah prohlášení je uveden v NV 173/1997 Sb. Jeho forma není přesně stanovena. Zde uvedený vzor je možno užít pro základní orientaci. Lze jej doplnit logem výrobce nebo dovozce, zařadit do návodu na používání, apod. Použijí se údaje buď pro fyzickou nebo právnickou osobu. Pokud prohlášení vydává výrobce, není nutno opakovat údaje o výrobci v části b). Informace o akreditované osobě se zařadí pouze v tom případě, že její protokoly jsou skutečně mezi podklady pro vydání prohlášení (není to nutné).

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz