Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Formuláře

Zde je uveden přehled formulářů používaných ve styku se zákazníky v rámci zkoušení, certifikace i posuzování shody.

Objednávka zkoušek v AZL

Objednávka provedení zkoušek
icon Objednávka provedení zkoušek
Používá se v případech, kdy zákazník požaduje pouze zkoušku, nikoliv certifikaci. Může se jednat jak o OOP, tak o DSK.

Žádost o posouzení shody OOP jednoduché konstrukce

icon Žádost o posouzení shody OOP jednoduché konstrukce
icon Žádost o posouzení shody OOP jednoduché konstrukce
Používá se pro osobní ochranné prostředky I. kategorie, na něž nesmí být použito ES přezkoušení typu.

Žádost o ES přezkoušení typu

icon Žádost o ES přezkoušení typu
icon Žádost o ES přezkoušení typu
Používá se pro OOP II. a III. kategorie, u nichž je nutno provést ES přezkoušení typu ve smyslu NV 21/2003 Sb. V žádosti je potřeba vyznačit mimo jiné způsob posouzení shody, vyplývající z kategorie, do níž je OOP zařazen a případný zájem o vydání certifikátu o ES přezkoušení typu v anglickém jazyce.

Výkaz plnění požadavků na dokumentaci

icon Formulář o rozsahu dokumentace
icon Formulář o rozsahu dokumentace
Tento formulář vychází z nařízení vlády č. 21/2003 Sb., Příloha č. 3. V rámci posuzování shody u OOP požaduje AO, aby zákazník dodal dokumentaci v rozsahu tohoto výkazu, který kopíruje požadavky přílohy 3 nařízení vlády. Při vyplňování by si měl výrobce (zplnomocněný zástupce) uvědomit, že je to on, kdo deklaruje, jaké základní požadavky OOP plní a on je zodpovědný za udržování úrovně jakosti. Autorizovaná osoba, jako nezávislý orgán, pouze vydává certifikát, který tyto skutečnosti potvrzuje.

Žádost o kontrolu OOP III. kategorie v rámci ES systému řízení jakosti výrobku

icon Žádost o kontrolu
icon Žádost o kontrolu
Používá se pro pravidelné každoroční kontroly OOP, které jsou zařazeny do III. kategorie, podle § 5 nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Zpráva o této kontrole musí být součástí dokumentace výrobku společně s certifikátem ES přezkoušení typu.

Žádost o certifikaci DSK

icon Žádost o certifikaci
icon Žádost o certifikaci
Používá se pro certifikaci dočasných (pomocných) stavebních konstrukcí - lešení apod..

Dotazník-prohlášení týkající se stejnorodosti výroby výrobku přihlášeného k certifikaci ve VÚBP, v.v.i.

- verze pro výrobce DSK

icon Dotazník-prohlášení výrobce
icon Dotazník-prohlášení výrobce

- verze pro dovozce DSK

icon Dotazník-prohlášení dovozce
icon Dotazník-prohlášení dovozce

Použije se pouze u dočasných stavebních konstrukcí. Vyplněným dotazníkem výrobce nebo dovozce informuje o způsobu zajištění systému jakosti výroby. Je totiž nutno prokázat, že výroba zaručuje stálost kvality všech výrobků, nejen těch, které byly dodány k certifikaci.

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz