Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Autorizované a notifikované osoby

Všechny autorizované osoby v České republice, které vykonávají činnost v oblasti posuzování shody osobních ochranných prostředků podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb., jsou zároveň notifikovanými osobami (zkratka NB - Notified Body). Svoji činnost vzájemně koordinují, aby byly sjednoceny požadavky na zkoušené a certifikované výrobky. Jednotný přístup k zákazníkům pomáhá vytvářet jejich důvěru k certifikačnímu systému, přičemž konečným výsledkem jsou bezpečné výrobky, které splňují základní technické požadavky stanovené zákonem.

Zástupci autorizovaných osob se scházejí na koordinačních poradách, kde jsou sjednocována stanoviska a postupy při plnění požadavků nařízení vlády a harmonizovaných norem. Pravidelné pořádání koordinačních porad umožňuje udržování jednotného přístupu v poskytování služeb při posuzování shody osobních ochranných prostředků a garantuje jejich odbornou úroveň. Všechny zainteresované autorizované osoby tak mohou včas reagovat na připravované legislativní změny. Koordinačních porad se zúčastňují i zástupci České obchodní inspekce, Státního úřadu inspekce práce a zástupci výrobců a dovozců OOP. Zápisy z koordinačních porad a projednávané dokumenty jsou dostupné pouze na samostatných stránkách chráněných heslem.

České notifikované osoby, které se podílejí na posuzování shody OOP podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb. v České republice, jsou tyto:

AO 202
NB 1015
www.szutest.cz

Strojírenský zkušební ústav, s.p.,
Hudcova 56b, 621 00 Brno

Pobočka:
Tovární 5
466 21 Jablonec nad Nisou

Rozsah pověření se souhrnně vymezuje pro následující OOP z § 1 NV č. 21/2003 Sb.: - 4 - prostředky pro ochranu hlavy (kromě přileb pro hašení ve stavbách a dalších prostorech a přileb pro ochranu hlavy a obličeje hráčů ledního hokeje) - 10 - ochranné prostředky proti pádům z výšky (jen horolezecká výstroj, nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem (statická lana), slaňovací zařízení, pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení, spojovací prostředky, tlumiče pádu, zatahovací zachycovače pádu, zachycovací postroje, spojky, pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky, sedací postroje)

AO 214
NB 1019
www.vvuu.cz

VVUÚ, a. s.,
Pikartská 7, 716 07 Ostrava - Radvanice

Rozsah působnosti podle NV č. 21/2003 Sb. je vymezen pro osobní ochranné prostředky pro zamezení pádům z výšky.

AO 219
NB 1021
www.tzu.cz

Textilní zkušební ústav, s.p.,
Václavská 6, 658 41 Brno

Rozsah působnosti podle NV č. 21/2003 Sb. je vymezen pro tyto osobní ochranné prostředky: - osobní ochranné oděvy z textilních materiálů - proti kapalným chemikáliím, - proti chladu, - proti teplu a ohni (z materiálů s omezeným šířením plamene), - pro pracující vystavené teplu, - pro hasiče, - pro použití při svařování a podobných postupech, - pro uživatele ručních řetězových pil, - používané při riziku zachycení pohyblivými částmi, - s elektrostatickými vlastnostmi, - výstražné s vysokou viditelností.

AO 221
NB 1022
www.mvcr.cz

Technický ústav požární ochrany MV,
Písková 42, 143 00 Praha 4

Rozsah působnosti podle NV č. 21/2003 Sb. je vymezen pro osobní ochranné prostředky určené pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany.

AO 224
NB 1023
www.itczlin.cz

Institut pro testování a certifikaci, a.s.,
T. Bati 299, 764 21 Zlín 2

Rozsah pověření se souhrnně vymezuje pro následující OOP z § 1 NV č. 21/2003 Sb.: - 2 - prostředky pro ochranu očí - 4 - prostředky pro ochranu hlavy (jen průmyslové ochranné přilby, průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou, ochranné přilby proti nárazu pro malé děti) - 5 - prostředky pro ochranu rukou a paží - 6 - prostředky pro ochranu nohou - 8+12 - prostředky pro ochranu celého těla (oděvy) proti mechanickým rizikům (jen používané při riziku zachycení pohyblivými částmi) - 8+16 - prostředky pro ochranu celého těla (oděvy) proti ohrožení elektrickým proudem - 8+19 - prostředky pro ochranu celého těla (oděvy) proti chemickým látkám (jen kapalným) - 11 - ochranné prostředky proti vibr cím - 14 - ochranné prostředky proti teplu [teplo odpovídající teplotám < 100°C], [teplo odpovídající teplotám > 100°C, oheň a plamen] - 15 - ochranné prostředky proti chladu [chlad odpovídající teplotám > -50°C], [extrémní chlad odpovídající teplotám < -50°C] - 21 - ochranné prostředky proti rizikům vyplývajícím ze sportovních aktivit - 22 - specializované oblasti působnosti: oděvy s vysokou viditelností - 26 - specializované oblasti působnosti: ochranné oděvy pro hasiče - 27 - specializované oblasti působnosti: ochranné prostředky proti pořezání ruční řetězovou pilou - 28 - specializované oblasti působnosti: ochrana proti říznutí nožem (jen zástěry) - 29 - specializované oblasti působnosti: ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech

AO 235
NB 1024
www.vubp.cz
(tyto stránky)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.,
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha

Rozsah činnosti v oblasti OOP:

Rozsah pověření se souhrnně vymezuje pro následující osobní ochranné prostředky z § 1 NV č. 21/2003 Sb.: - 4 - prostředky pro ochranu hlavy - 5 - prostředky pro ochranu rukou a paží - 7 ? prostředky pro ochranu hrudníku a třísel - 8 ? prostředky pro ochranu celého těla (oděvy) - 9 prostředky pro ochranu dýchacích orgánů - 12 ochranné prostředky proti mechanickým rizikům - 14 ochranné prostředky proti teplu (teplo odpovídající teplotám < 100 °C), ochranné prostředky proti teplu (teplo odpovídající teplotám > 100 °C, oheň a plamen) - 15 ochranné prostředky proti chladu (chlad odpovídající teplotám > -50 °C) - 16 ochranné prostředky proti ohrožení elektrickým proudem - 17 ochranné prostředky proti ionizujícímu záření - 18 ochranné prostředky proti neionizujícímu záření včetně optického záření a elektromagnetického pole - 19 ochranné prostředky proti chemickým látkám - 20 ochranné prostředky proti biologickým látkám - 21 ochranné prostředky proti rizikům vyplývajícím ze sportovních aktivit - 22 Specializované oblasti působnosti: Oděvy s vysokou viditelností - 25 Specializované oblasti působnosti: Ochranné oděvy pro motocyklisty - 26 Specializované oblasti působnosti: Ochranné oděvy pro hasiče - 27 Specializované oblasti působnosti: Ochranné prostředky proti pořezání ruční řetězovou pilou - 28 Specializované oblasti působnosti: Ochrana proti říznutí nožem - 29 Jiné specializované oblasti působnosti: Ochranné oděvy pro svařování a obdobné procesy

AO 266
NB 2452
www.vop.cz

Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚPV
V. Nejedlého 691, 682 01 Vyškov

Rozsah pověření je vymezen pro následující OOP z § 1 NV č. 21/2003 Sb.: - 10 - ochranné prostředky proti pádům z výšky (jen zachycovací postroje, sedací postroje, pásy pro pracovní polohování, spojky, spojovací prostředky, tlumiče pádu, kotvicí zařízení) - 13 - ochranné prostředky proti utonutí a nadnášecí pomůcky (jen záchranné plovací vesty pro děti nad 20 kg a pro dospělé bez určených pro zvláštní účely, plovací pomůcky pouze s pevným vztlakovým materiálem bez určených pro výuku plavání a pro zvláštní účely, potápěčské kompenzátory vztlaku) - 23 - specializované oblasti působnosti: prostředky k ochraně dýchacích orgánů při potápění (jen potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem) - 24 - specializované oblasti působnosti: potápěčské obleky (jen mokré a suché včetně aktivně zahřívaných nebo ochlazovaných bez ochrany proti chemikáliím a mikroorganizmům)

ÚNMZ
www.unmz.cz

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Gorazdova 24, 128 01 Praha 2

ÚNMZ provedl autorizaci a notifikaci výše uvedených organizací. Na jeho stránkách je možno získat další informace o této problematice.

Informace o posuzování shody OOP v evropské unii naleznete rovněž na stránkách:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/personal-protective-equipment/index_en.htm

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz