Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Praktický postup

Praktický postup při posuzování shody osobních ochranných prostředků v AO 235 je plně kompatibilní s ostatními státy Evropské unie.

V následující tabulce je tento postup stručně rozepsán a je doplněn některými formuláři, které je možno stáhnout.

Postup zkoušení a certifikace OOPKe stažení
1

Pro zkoušení a certifikaci OOP I. kategorie se podává žádost o posouzení shody OOP jednoduché konstrukce. Posouzení se nebude (a nemůže) účastnit notifikovaná osoba, nýbrž pouze zkušební laboratoř, která provede zkoušky a VÚBP, v.v.i., který vyhodnotí výsledky a vydá certifikát.

Prostřednictvím objednávky na provedení zkoušek je možno objednat i vyzkoušení výrobku v dohodnutém rozsahu bez vyhodnocení.

icon Žádost o posouzení shody OOP jednoduché konstrukce
icon Žádost o posouzení shody OOP jednoduché konstrukce

Objednávka provedení zkoušek
icon Objednávka provedení zkoušek

2

Pro zkoušení a certifikaci OOP II. a III. kategorie podá zákazník žádost o ES přezkoušení typu.

V žádosti je nutno specifikovat kategorii výrobku, ochranné vlastnosti, způsob posouzení shody, atd. Zákazník dodá i technickou dokumentaci k výrobku. Rovněž je možno vyznačit požadavek, aby byl certifikát ES přezkoušení typu vydán i v anglické verzi.

icon Žádost o ES přezkoušení typu
icon Žádost o ES přezkoušení typu
3

AO zpracuje návrh smlouvy o přezkoušení typu osobního ochranného prostředku s co nejpodrobnějším popisem výrobku vlastností, technických požadavků, cenových nároků, atd.

 
4

Zákazník má možnost se ke smlouvě vyjádřit, po dohodě s AO je možno smlouvu doplnit a poté ji obě strany podepíší.

 
5

Zákazník dokompletuje dokumentaci podle požadavků zkušebny, dodá vzorky v dohodnutém rozsahu. Je-li to dohodnuto, zaplatí zálohu za provedení zkoušek.

icon Formulář o rozsahu dokumentace
icon Formulář o rozsahu dokumentace
6

AO posoudí dokumentaci, provede zkoušky a vypracuje protokol o zkoušce.

 
7

AO vyhodnotí výsledky zkoušek v závěrečné zprávě o certifikaci.

 
8

AO po zaplacení předá zákazníkovi protokol o zkoušce a závěrečnou zprávu o certifikaci. V případě, že výrobek splní požadavky* nařízení vlády č. 21/2003 Sb., vydá AO zákazníkovi certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát je vydáván v české verzi, na přání rovněž v anglickém znění a platí (společně se závěrečnou zprávou, která je jeho nedílnou součástí) v České republice a v zemích Evropské unie.

 
9

Na základě technické dokumentace výrobku, protokolu o zkoušce, závěrečné zprávy o certifikaci a certifikátu ES přezkoušení typu vypracuje výrobce (zplnomocněný zástupce) ES prohlášení o shodě. Toto prohlášení slouží pouze pro kontrolní orgány. Pro zákazníky nahrazuje toto prohlášení označení CE, které musí být umístěno na každém OOP. U OOP III.kategorie musí být navíc doplněno číslem notifikované osoby, která provádí kontrolu (v případě AO 235 je to číslo 1024 - viz rovněž sekce "Koordinace").


PDF icon Vzor ES prohlášení o shodě

označení CE

10

U OOP třetí kategorie požádá výrobce (zplnomocněný zástupce) v pravidelných ročních intervalech zvolenou notifikovanou osoby o provedení kontroly buď podle § 5 nebo § 6 NV 21/2003 Sb. Výsledné zprávy o těchto kontrolách si výrobce (dovozce) zařazuje mezi svou dokumentaci, která slouží jako podklad pro prohlášení o shodě. Nedodržení každoročních kontrol u OOP ve III. kategorii je vážným porušením povinností výrobce (dovozce)!

icon Žádost o kontrolu
icon Žádost o kontrolu

*V případě, že výrobek nesplní požadavky technického předpisu, odmítne AO vydat certifikát dokud nejsou odstraněny veškeré neshody a jejich náprava není ověřena.

Zákazník se může proti výsledku certifikace odvolat. Provede to písemnou formou a uvede důvody, vedoucí k odvolání. Odvolání proti postupům a rozhodnutím je nutné podat písemně na adresu AO. Stížnosti a námitky je možno uplatnit do 15 dnů po vydání certifikátu, jeho pozastavení nebo odejmutí. Odvolání stížnosti a spory vyřizuje vedoucí AO do 30 dnů.

V další tabulce jsou uvedeni odborní specialisté pro jednotlivé skupiny osobních ochranných prostředků, na které se můžete v případě potřeby obrátit.

Ochrana hlavy: Vlasta Šachová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 221 015 833
Ochrana dýchacích orgánů:

Ing. Junona Böswartová
Ing. Lukáš Zavřel

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

221 015 830
Ochrana rukou: Ing. Martina Dobrovodská Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 221 015 831
Ochrana těla: Mgr. Milena Vlčková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 221 015 841
Mechanické zkoušky: Ing. Jan Horský Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 221 015 850
Elektrické a tepelné zkoušky: Ing. Karel Burjánek Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 221 015 883

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz